Welkom bij AbUt re-integratie en interventie

AbUt levert verschillende diensten op het gebied van werkhervatting en re-integratie. In de particuliere en zakelijke sector staat AbUt bekend om zijn gespecialiseerde kennis met betrekking tot re-integratie en Arbo begeleiding. AbUt werkt samen met verzekeringsadviseurs, verzekeraars, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en het UWV.

Ons doelgroep zijn kandidaten die streven naar toekomstige werkhervatting. Wij werken voornamelijk met kandidaten die een ZW-uitkering, WIA-uitkering of Wajong uitkering van het UWV ontvangen en werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn bij eigen werkgever waar geen passende arbeid beschikbaar is. AbUt gelooft erin dat mensen op hun best zijn als zij met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De kandidaten hebben veelal nog arbeidsvermogen of kunnen dit ontwikkelen. Indien mensen terug worden begeleid naar het werk, is het primaire uitgangspunt dat het gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid emancipatie en integratie wordt verhoogd. Het werk moet een veilige, passende en gezonde omgeving zijn. Daarom richt AbUt zich in om de afstand tot de arbeidsmarkt voor deze doelgroepen te verkleinen dan wel beheersbaar te maken, zodat de gewenste doelen behaald kunnen worden. Dit doen wij door verschillende expertises en diensten aan te bieden, zoals coaching, burn-out begeleiding, arbeidsmarktprofilering, begeleiden naar werk, psychosociale begeleiding, praktijkassessment, assertiviteitstraining, werkplekonderzoek, jobcoaching, diagnostisch onderzoek, loopbaan advisering en arbeidsdeskundig onderzoek.

Ruim 10 jaar ervaring in re-intergratiediensten 

Voor de werkgevers

AbUt staat de werkgevers bij met het arbeidsdeskundig onderzoek, tweede spoortraject, verzuimbegeleiding en risico inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Voor de werknemers

AbUt leert u omgaan met uw beperkingen en belemmeringen om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor u passend te maken. AbUt streeft om in het kader van arbeid, werk en gezondheid efficiënt te handelen. De dienstverlening wordt aangepast aan de hulpvraag van de cliënt en opdrachtgever. AbUt biedt re-integratie op basis van de best beschikbare kennis en producten. De kernelementen daarin zijn helderheid, doelgericht handelen, kwaliteitsgericht handelen, commitment, respect, openheid en positieve feedback.

Tuba Atesci

General Manager
BSc. Toegepast Psycholoog

 

Hulp nodig? Chat online met ons