Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Bevorderen Maatschappelijk Deelname bestaat uit maatwerk. De meeste personen verschillen qua, capaciteiten, beperking, interesses en vaardigheden. Onze visie is om per individu te kijken wat maximaal haalbaar is op een bepaald niveau, die passend zijn bij de wensen- mogelijkheden en persoonlijke doelstelling. Het uitgangspunt is om de persoon op een professionele manier te begeleiden. Wij brengen samen met de persoon en eventueel met zijn/ haar naasten in kaart wat de wensen, mogelijkheden en belemmeringen zijn om buitenshuis activiteiten te ondernemen. In dit traject steunen en motiveren wij de persoon om de onderstaande doelstellingen te behalen. Tijdens dit traject worden er gevalideerde gespreksmethoden en instrumenten ingezet om de competenties, het streefniveau, belemmeringen en aandachtspunten voor buitenshuis activiteiten te ondersteunen en deze in kaart te brengen. Verder heb wij een samenwerking met zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties tot werkgevers.

Aandacht voor mogelijke belemmeringen om zinvol actief te worden. In hoeverre bent u toe om hierin stappen te ondernemen? Onderwerpen die wij zullen bespreken zijn bijvoorbeeld mate van noodzaak, verlangen, zelfvertrouwen, positieve verwachtingen van deelname aan maatschappelijke activiteiten, steun, interesses en vaardigheden. Welke sectoren en welke type activiteiten heeft de interesse van de klant? Welke ervaringen heeft de klant? Welke ervaring wilt u opdoen? Welke rollen passen bij u ongeacht eerdere werkervaringen?

Resultaat

  • Het vergroten van zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en zelfwaardering;
  • Vinden van een aansprekende dag invulling (buitenshuis activiteiten gericht op onbetaald werk);
  • Zelfonderzoek inzicht krijgen in uw capaciteiten en kwaliteiten.

Vragen of interesse?

Heb je vragen of interesse in Bevorderen Maatschappelijke Deelname? Neem dan contact op via ons contactformulier. Wij nemen z.s.m. contact met jou op.

De volgende onderwerpen zullen aanbod komen:

  • Activiteiten gericht op het versterken van eigen regie middels het ontdekken van wensen, kwaliteiten en mogelijkheden;
  • Activiteiten op het gebied van sport, cultuur, hobby en het vinden van een buitenshuis activiteiten in een georganiseerd verband;
  • Onderzoeken naar eventueel activeringsmaatjes, snuffelstages, werkbezoeken, cursussen of opleidingen;
  • Contact leggen;
  • Ontvangen en geven van feedback;
  • Omgaan met grenzen van jezelf en de ander.
Hulp nodig? Chat online met ons